4 Životna veka Michelin kamionske gume

1. Prvi život - nova guma
2. Drugi život - narezivanje
3. Treći život - REMIX
4. Četvrti život - Remix narezivanje

REMIX Kada pneumaik dođe do kraja svog drugog života, vreme je da se vrati Michelinu na Remix.
    - jedinstven I tehnički savremen proces revulkanizacije
    - drugi put sa istim pneumatikom Michelin postižu se dobre tehničke karakteristike Iprelazi velika kilometraža
    -samo karkase Michelin prolaze kroz Remix proces
    -novi pneumatici Michelin projektovani su za proces Remix koji im produžava život
    -Stopa prihvaćenih karkasa za Remix najveća je u istoriji pneumatika
    -pneumatici doradom dobijaju svoj prvobitni visoki kvalitet
    -međusobno zamenjivi tipovi I dimenzije pneumatika
    - mogućnost regenerate omogućava zamenu oštećenih protektorskih traka i pojasnog ojačanja gume
    - Remix pneumatici imaju isti sastav gume, gazeći sloj i proizvodni proces kao novi
  
Za sva dodatna objašnjenja u vezi pogodnosti korišćenja REMIX programa kontaktirajte našu prodajnu službu.